Latviešu kamermūzikas izlase

Programme

Jāzeps Mediņš (1877-1947)/ dzejas autors nezināms “Sapņojums” soprānam, vijolei un klavierēm

Jāzeps Vītols (1863-1948) “Melodija” op.2 no.1 d moll vijolei ar klavierēm

Jānis Ivanovs (1906-1983) Mazurka vijolei ar klavierēm

Jāzeps Vītols / Aspazija “Mirdzas dziesma” soprānam ar klavierēm

Emīls Dārziņš (1875-1910)/ Jānis Poruks “Aizver actiņas un smaidi” sopānam ar klavierēm

Pēteris Vasks (1946) Fragments no “Vox Amoris” vijolei un klavierēm

Jānis Mediņš (1890-1966)/ Kārlis Jēkabsons “Birztaliņa”

Jānis Mediņš / Kārlis Skalbe “Aizsmaržoja baltas ievas”

Jānis Mediņš / Kārlis Jēkbsons “Tā ietu” soprānam ar klavierēm

Imants Zemzaris (1951) “Lībiešu dziesmas” vijolei ar klavierēm

Pēteris Plakidis (1947-2017) “Mālers apmeklē Kabarē” vijolei ar klavierēm

Pēteris Vasks “Trīs dziesmas” soprānam ar klavierēm

Ēriks Ešenvalds (1977) “Aicinājums” soprānam, vijolei un klavierēm

Participants

Inga Šļubovska-Kancēviča, soprāns

Sandis Šteinbergs, vijole

Jānis Maļeckis, klavieres

To top