Grupas Balkansambel un Rozsutec koncerts

Grupas „Balkansambel“ nosaukumā esošo vārdu spēle spēj ne tikai spilgti no konkrēti aprakstīt tās mākslinieku muzikālo interesi, bet arī raksturo viņu pieeju mūzikai kā tādai. Izmantojot dažādus mūzikas žanrus un stilistiku, pievēršoties atšķirīgu laika pos- mu mūzikai, kā arī to motīviem un konceptuālajām iezīmēm, „Balkansambel“ spilgti apliecinājusi savu prasmi improvizēt. Lai arī var sacīt, ka „Balkansambel“ daiļradi galveno- kārt iedvesmojusi Balkānu kultūru tradicionālā mū- zika, mākslinieki prasmīgi izmanto arī tautas, klasis- kās un džeza mūzikas iezīmes. Apvienības dalībnieku pieredze dažādu žanru mūzikā ļāvusi sajaukt šķietami savstarpēji nesaistītus mūzikas stilus. Elastīgas Balkā- nu deju ritmikas un eksotiski mūzikas instrumenti, kuri īpaši raksturīgi Balkānu un Tuvo Austrumu mū- zikas tradīcijām, prasmīgi papildina jau tā dinamisko mūzikas sniegumu, ļaujot klausītājiem izbaudīt spe- cifisku un enerģiski pulsējošu ritmu.
Kopš 1965. gada Žilinas pilsētas tautas ansamblis „Roz- sutec“ meistarīgi pārstāvējis skaisto slovāku folkloru un tā bagātīgajā repertuārā atrodamas atsauces uz praktiski visiem Slovākijas reģioniem. Gandrīz 60 jau- no mākslinieku muziālā, vokāla, kā arī dejas apvienība spēj autentiski interpretēt slovāku tautas tradīcijas.
Šo divu ansambļu sniegums spējis arī apvienot Balkā- nu oriģinālo mūziku un enerģiju ar autentisko „Roz- sutec“ temperamentu. Mēs esam pagodināti iepa- zīstināt jūs ar šo projektu, kas piedāvā dažādu stilu un žanru oriģinālu savienojumu.

To top