LRK jubilejas koncerts. Sakrālie dziedājumi

“Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā” (Rom. 12:2) – šie vārdi ir Krista Auznieka jaunā darba Sensus pamatā. Patiesa jēga ir tām lietām un notikumiem, kas mūs pārvērš, atjauno prātu, ienes gaismu mūsu dzīvē. Tieši par šādām tēmām vēl divi latviešu jaundarbi – Mārtiņa Viļuma Lux aeterna un Santas Ratnieces Nunc dimitis. Garīgo dziedājumu programmās vienmēr ir saruna starp dažādu laikmetu komponistu darbiem. Šoreiz jauno latviešu mūziku atskaņosim kopā ar darbu, kas esot izglābis polifonas, oriģnāli komponētas mūzikas klātbūtni Rietumu baznīcā. Runa ir par Palestrīnas “Pāvesta Marčello mesu” (Missa Papae Marcelli). Mesa tika sarakstīta ap 1563. gadu, kad liela daļa Tridentas koncila dalībnieku vērsās pret daudzbalsīgu, oriģināli komponētu baznīcas mūziku, jo tā pārāk bieži esot pašmērķīga, balstīta populāru dziesmeļu melodijās, bez cieņpilnas attieksmes pret Svētajiem Rakstiem. Pēc Palestrīnas “Pāvesta Marčello mesas” noklausīšanās tomēr esot kļuvis skaidrs, ka tādu skaistumu, tādu vērtību aizliegt un iznīcināt nedrīkst, ka vaina ir komponistu nevīžībā, jo tie “netop pasaulei līdzīgi, bet, ka tiem jāpārvēršas, jāatjaunojas savā prātā.” 

Programma

Krists Auznieks, Džovanni Pjerluidži da Palestrīna, SantaRatniece, Mārtiņš Viļums

Dalībnieki

Latvijas Radio koris
Diriģents Kaspars Putniņš

To top