Mendelszona motetes un Baha meistardarbi

Mūzikas būtība nav meklējama notīs un ritmos, bet gan tās radītajos iespaidos – šo paša savulaik izteikto pārliecību Fēlikss Mendelszons piekopa visa mūža garumā. Jau kopš bērnu dienām iemīļojot daiļskanīgo kora tembru, viņa garīgās kormūzikas opusi aizsniegušies līdz tādiem pašiem augstumiem, kur baroka ģēnija Johana Sebastiāna Baha dziļā ticībā sakņotie nošuraksti.

Festivālā “Eiropas Ziemassvētki” Latvijas Radio koris, ērģelniece Ilze Reine un diriģents Sigvards Kļava dāvās Fēliksa Mendelszona un Johana Sebastiāna Baha motetes un psalmus Ziemassvētku laikam, kur mūzika, šķiet, dzied pati par sevi un vienlīdz labi jūtas gan zem krāšņāko katedrāļu velvēm, gan pasaules labāko koncertzāļu plašumos. Līdzās divu dažādu laikmetu vācu ģēniju meistardarbiem – amerikāņa Filipa Glāsa mīlestības apliecinājums izteiksmīgajai čella skaņai. Viņa “dziesmas bez vārdiem” izdziedās aizrautīgā kamermūziķe Guna Šnē.

Programma

Fēlikss Mendelszons, Johans Sebastiāns Bahs, Filips Glāss

Dalībnieki

Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava 
Guna Šnē, čells
Ilze Reine, ērģeļpozitīvs

To top