Mocarts, Haidns un Bokerīni

Dalībnieki

Ginta Alžāne,vijole
Līga Baltābola, vijole
Ingars Ģirnis, alts
Dina Puķīte, čells
Reinis Lapa, flauta

To top